October 2021 – No Meeting

November 2021 – No Meeting

December 2021 – No Meeting

January 2022 – No Meeting

February 2022 – No Meeting

May 19, 2022

June 2022 – No Meeting

July 21, 2022

August 18, 2022 – No Meeting

September 7, 2022 (Annual Meeting)